Välkommen till Finnet!

Finnet

  • är ett arrangörsnätverk med ett intresse att arrangera sverigefinsk, finsk och finlandssvensk kultur i Sverige.
  • bevakar och förmedlar information om aktuell finsk och finskrelaterad kultur i regionen.
  • finns på ett antal orter runt om i Sverige där det finns en större publikgrupp med intresse för de aktiviteter som Finnet arrangerar.